Understanding: Entrepreneurship.

Entrepreneurship simply means an act of planning to be your own boss.

entrepreneur1

Advertisements

Success is painful.

Always remind yourself that challenges and difficulties are there to make me keep moving towards my dreams.

Africa will never cease to exist. 

I qoute “Africa wants it’s freedom, Africa must be free ” Kwame NKRUMAH

My fellow comrades aluta continua till this goal is achieved, let’s we not forget that we have a very big role to play in creation of the home of our choice. A home which totally belongs to us the African people . As Robert Mugabe says “Africa is for Africans”, we are the real owners of this beautiful continent.

Comrades inorder to maintain the existence of PanAfricanism we should remain United and love each other unconditionally. As Africans we should prefer poverty in freedom than prosperity in subjugation. Let’s manage what we have for the betterment of our tomorrow,  we should never rely and depend on foreign aid.

Long live the spirit of togetherness long live.

Long live the spirit of Ubuntu long live.

Long live the legacy of Kwame NKRUMAH long live.

Long live PanAfricanism long live.

Writer: Timothy PEREGO 

Benim perspektifim: Afrikalılar kendi ekonomilerini inşa etmede ön planda olmalıdır.

africa map 1

Afrika’nın sömürgeleştirilmesi, Avrupa’da yaşanan sanayileşme süreci için hammadde, ucuz emek ve pazarlara yönelik iyi planlanmış bir oyundu. Beyaz emperyalistler, Berlin konferansı (1884-1885) sırasında tüm Afrika kıtasını kendi aralarında paylaştılar ve nihayetinde ekonomilerini inşa etme ve Avrupa’yı gelişmiş bir kıtaya dönüştürme temel hedeflerini gerçekleştirdiler.  Afrikalılar bundan öğrenmeli ve bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek için kendi stratejilerimizi geliştirmeliyiz ve kendi ekonomilerini geliştirmenin daha iyi yollarını bulmalıyız.

Bugün Afrika kıtası olarak, iyi yaşam standartları, yüksek gelir seviyeleri gibi ilgi çekici faktörler nedeniyle akademik beyinlerin çoğunun bu gelişmiş ülkelere göç ettiğini görüyoruz ve bu ekonomileri de genişlemeye devam ediyor. Ancak bu trajik tarihin ilginç kısmı büyük oranda bu ekonomilerin belkemiğinin Afrika’nın masrafında yapıldığıdır. Sömürgecilik bile dostça bir süreç değildir, Avrupa ekonomilerine çok fazla katkıda bulunduğumuzun inkar edilemez bir gerçektir. Burada çizgi dışında tutamayacağımız bir şey var, sadece emperyalistlerin yararına değil. O zamanlardaki Afrika liderlerimizden bazıları, bize ihanet ederek ve geleceğimizi yok etmek için kullanılmalarına izin verdikleri için de yarar gördüler. Bu durum bir argümanın bakış açısından analiz edilecek olursa, bazılarımız bu adamların gerçekten başarısız olduğunu iddia edebilir, bu sömürgecilik oyununa katılmak yerine bunu önlemeli ve mirasımız için savaşmalıydılar. Öte yandan, modern bir dünya bakış açısıyla analiz edilecek olursak, bunun kaçınılmaz olduğunu görebiliriz, çünkü değişim kaçınılmazdır ve toplumlar değiştirmek zorunda kalmıştır. Afrika’nın bugünkü haline gelmesi üzerine kısa bir tarihsel analiz yaptıktan sonra, dolayısıyla argümanlarımı açıklayabilirim ki, Afrikalılar olarak aynı tuzağa düşmeye ve aynı hataları tekrar etmeye mecbur değiliz.

Bugün Afrikalılar, kıtamızı inşa eden ortak bir amaç için birleşmek yerine, sadece Fransızca, İngilizce ve Portekizce gibi farklı yabancı diller konuştuğumuz için savaşmayı tercih ediyoruz. Ama Afrikalılar neden böyle? Bu aynı dillerin sömürgecilik döneminde yıkımımızın bir aracı olarak kullanıldığını unuttunuz mu? Afrikalılar yalvarmaya devam etmek için kendi vatanından ayrılıp bu gelişmiş olan kıtaların ekonomileri inşasını tercih etmekteyiz. Cehaletten dolayı bizi kullanan ve bizi bu karmaşaya bırakan aynı beyaz emperyalistleri teşvik etmeyi ve savunmaya devam etmekteyiz. Doğal kaynaklarımızı koruma bizim en büyük sorumluluğumuzdan biri olmalı, fakat biz kendimizi aldatmaya ve kendi mirasımızın açıklamalara gerek kalmadan korkunç bir şekilde kaybolmasına izni veriyoruz. Batılı ideolojiyi yayması ve rejim değişikliğinin kolaylaştırılması için eğilimli birçok siyasi parti ve hareketin oluşturulmaktayız ve böylece barışçıl ülkelerimizde karışıklığa ve düzensizliğe neden olduğu için ön plana çıkmaktan gurur duyuyoruz. Afrikalılar, kendimize olan koşulsuz sevginin farkındayken, neden bu kadar kendimizden nefret ediyormuşuz gibi davranıyoruz? Kendimizi daha iyi insanlar yapmamızın en iyi kabiliyetine sahip olduğumuzu bildiğimiz halde, neden kendimize inanmıyoruz gibi davranıyoruz?  Bütün bu kapitalist oyunları durdurmaya ve kendi ekonomilerini kurmaya ne zaman başlayacağız? Yukarıdaki tüm sorular düşünce için besindir. Afrikalılar, mevcut durumumuz için sömürgeciliği suçlamaya devam etmemeliyiz. Çünkü bu durumu değiştirme kararı bizimle yatıyor. Kendi hayatımızdan sorumlu ve sorumluyuz.

Yazar: Timothy PEREGO

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM) Araştırmacısı.

My perspective: Africans taking a lead in building their own economies.

africa map 1Colonialization of Africa was a well planned game aimed at sourcing raw materials, cheap labour and markets for the industrialization process which was taking place in Europe. At Berlin conference (1884-1885) the white imperialists divided the entire African continent amongst themselves and finally they have achieved their main objective of building their economies and make Europe a developed continent. Africans we should learn from this and develop our own strategies to avoid situations of this sort happening again and we should also find better ways of developing our own economies.

Today as the African continent we see most of our academic brains migrating to these developed countries because of luring factors such as good standards of living, high income levels and with this, these economies they continue to expand. However to a larger extent the interesting part of this tragic history is the backbone of these economies were build at our own expense. Even though colonialism wasn’t a friendly process, it’s undeniable that we really contributed much to their economies. There’s something which we cannot not side-line here, not only the imperialists benefited even some of our African leaders of that time benefited as well since they allowed themselves to be used in betraying us and destroying our future. If this situation is to be analysed from an argument point of view some of us can argue that really these guys have failed us, instead of giving in to this colonialism game they should have avoided this and fought for our legacy. However on the other hand if we are to analyse from a modern world point of view, we can see that this couldn’t be avoided because change is inevitable and societies had to change. After making this brief historical analysis of how Africa got to be what it is today, I can therefore lay out my point of argument that as Africans we aren’t obliged to continue falling in the same trap and repeat the same mistakes.

Today we Africans instead of uniting for a common goal which is building our continent, we prefer to fight only because we speak different foreign languages the likes of French, English and Portuguese. But Africans why so? Have we forgotten that these same languages were used as a tool of our destruction during colonialism? Africans we prefer abandoning our own homeland to go and build the already developed continents, for us to continue begging. Due to the ignorance in us we continue promoting and defending the same white imperialists who have used us and left us in this mess. Protecting and reserving our natural resources should be one of our major responsibility, but we feel comfortable in cheating ourselves and let our own heritage disappear in such a horrific manner without explanations. We are proud to be put in the forefront for causing havoc and disorder in our peaceful countries through formation of many political parties and movements which tends to propagate the western ideology and facilitate the achievement of regime change.

Africans why do we act as if we hate ourselves up to this extent, whilst we are aware of the unconditional love we have for ourselves? Why are we pretending as if we don’t believe in ourselves, whilst we know that we have best abilities of making ourselves better people? When are we planning to stop all these capitalistic games and start building our own economies? All the above questions are food for thought. Africans let’s we not continue blaming colonialism for our current condition. Because the decision to change this situation lies with us. We are accountable and responsible for our own lives.

Writer: Timothy PEREGO

Researcher at Centre For Africa Strategic Studies (AFSAM)

DON’T BE TRAITORS OF PAN AFRICANISM.

What a shame! What a shame! What a shame! It pains me to hear that an African is killing a fellow African only because of the word so called “foreigner”. Like I mean for real is this still existing in our present day. Oh mama Africa look at your kids how segregatory they are to one another despite the fact that they are all your children who came out from your womb. It really affects me that I continue hearing and coming across the news of brutal acts of Xenophobia which are continuously repeating themselves in South Africa. In some parts of South Africa people are being butchered and denied their rights of being African citizens. These barbaric acts are being practiced by a small minority group of South Africans which is very ignorant and selfish. I will refer to this minority group as Traitors of Pan Africanism. Why traitors of Pan Africanism? Because a true Pan Africanist, a Galant Son of the African soil Steve BIKO didn’t fight for this. Steve BIKO once said “We are oppressed because we are black. We must use that very same concept to unite ourselves and to respond to a cohesive group. We must cling to each other with a tenacity that will shock the perpetrators of evil.” Surely he fought for our total freedom and he wanted to see Africans living together freely in peace and in harmony. But it’s so unfortunate that Traitors of Pan Africanism are doing exactly the opposite, thus oppressing their fellow Africans and also promoting disunity.

Traitors of Pan Africanism what have gotten into your minds that you see the death and suffering of your own brothers and sisters, as an achievement which you can be proud of hence you can even brag about it all over social media. Which type of mental illness have infected your minds that you see your fellow Africans as enemies of progress. Killing your fellow Africans has become part of your everyday lives, killing people it’s no longer a taboo for you. You have suddenly started behaving like other strange creatures which cannot be even compared to animals because animals protect their fellows from outsiders’ attacks. Traitors of Pan Africanism let me take you back to history. Remember The Republic of South Africa attained its independence in 1994. And this was made all possible by the spirit of brotherhood and togetherness (the spirit of Ubuntu) which was shown by fellow Africans which you are now labeling foreigners. It’s because of these people that today you can exercise your rights of beings citizens. Due to the blood shed of these innocent souls who respected and honored Pan Africanism ideology today you have the guts to strike fire on your fellow Africans. You should not forget that many Africans perished in the liberation struggle for South Africa. After all these sacrifices what we can get from you as a reward is harassment, beating and killing. What a shame! What a shame! What a shame!

Xenophobia is socially unacceptable at all because mama Africa is our one and only home. These barbaric acts should come to an end because Africans cannot continue to be enslaved in their own home land, the place where they are supposed to feel free and comfortable. As an advice to the Traitors of Pan Africanism which are behaving like wild animals, reread your history so that you can see how important is Pan Africanism which promotes unity amongst ourselves for the betterment of our tomorrow.

Continue reading “DON’T BE TRAITORS OF PAN AFRICANISM.”

Move past yesterday for a better tomorrow.

The circumstances of being born poor or rich is something which one cannot choose. Growing up under tough or better conditions isn’t something one can decide on. Attending a better or poor school isn’t a choice of a child. Being able to go to school with or without a uniform is something beyond every child’s control. Walking to school for approximately 10km without shoes in a hot day or wearing expensive shoes and enter the latest car to go to school surely has nothing to do with the child’s decision. Spending the whole day at school without eating anything, sometimes not even drinking water or making a heavy breakfast before leaving for school and take with yourself a huge lunch box of food to school is nothing a child can be able to have a word to say.
Growing up without having access to technology such as phones, computers etc. or playing around with technology isn’t something a child can decide on. Being forced to take shower so that you can have access to watch a local drama on a small black and white television or watching international films on very big color televisions, even without bathing for one week truly it’s something a child cannot do anything on. Feeling so lonely at a prize giving day at school when your parents can’t come to congratulate you because they will be working at a white man’s farm day and night or receiving many beautiful presents isn’t something a child can choose. Spending the whole holidays in the villages heading cattle’s or spending the entire holiday at a very beautiful touristic place is not of any child’s decision. People have different family backgrounds which makes them to have different achievements. If it was a choice for every child to choose which family he/she prefers to grow up in, I believe almost everyone could choose a family with better standards of living. Because no one would want to grow up under tough conditions so that he/she can become a victim of the rich people’s showcasing and prestigious behavior.
It’s only those who grew up under those hard conditions who can testify how it feels to be labelled a poor person. Because the rich people can take advantage of you and make you feel that you are a useless person with no social value at all. You are made to feel that you are worthless in the society, even when you contribute some useful ideas people will say stop wasting our time. Unfortunately in the societies we live today poor people are made to regret why they are poor. Some people victimize others in the name of motivation. Let me tell you true motivation can never hurt someone but rather it inspires someone to achieve. Nowadays everyone has the right to live in his/her own way. Thus neither a poor person nor a rich person has the right confront or interfere in another person’s life. But it’s a fact that people should have social ethics and be able to recognize some socially unacceptable behaviors which tends to make others feel uncomfortable.
After having explained all this let me give you a tangible example of how important is every human being despite of wealth, social status, education etc. Taking an example of a funeral especially in Africa. When there’s a funeral it is those who are called useless, poor, uneducated people who tend to give a true meaning of a funeral. That is to say they are the first to arrive at the funeral extending condolences and immediately start to organize for firewood, drums, cleaning making necessary arrangements for the funeral to be conducted well. Those same people they spend the whole night singing, dancing and beating drums so as to comfort the people who are mourning.
In addition these same people they work up very early in the morning and go to dig the grave for the deceased. Then finally when it’s burial time that’s when the rich people will arrive and bury the deceased for few minutes, leave cabbages and some food stuffs and drive back to their homes. Why did I choose to explain the importance of the so called poor people using this example? It’s because I want you to understand that if it’s not of the love which these people show you during your painful time such as funeral. Then believe it or not you cannot even cry or make all your riches sympathize with you.
In addition to the above bit it in offices, work places or public places you see someone stepping on top of a wet floor whilst someone is busy cleaning. Yes at that moment your mind is telling you that why should I respect this cleaner whilst I’m the boss owning this company with whole lots of wealthiest. Definitely that’s a socially unacceptable act because if that person wasn’t important then he/she wouldn’t be employed to do that job. Note it’s because of that cleaner that you can be able to use the toilet several times because you always find in clean and user friendly.
In conclusion let me say yes a child cannot decide on which background to grow up in but a child can decide on the conditions which he/she wants his family and parents to live under as they grow older. Some authors say that being born poor it’s not the reason to die poor. Surely if you really work very hard you can change your life for good. In contrast being born in a rich family doesn’t guarantee you the same living conditions tomorrow. Therefore the future depends on how you want it to be. It depends on your approach towards life. Being rich, poor, educated and uneducated, useless or useful doesn’t matter, what really matters is humanity. Treating each other with respect will make us achieve more and be able to create a conducive environment for us all.
A Researcher at Center For Africa Strategic Studies (AFSAM)
Email: peregotimothy@yahoo.com

Greatness within you.

“Think big and don’t listen to people who tell you it can’t be done. Life’s too short to think small.” – Tim Ferriss.

Why doing it? In life usually when you start something people they ask you why are you doing this? And if you are not determined enough then you can be demotivated because even after giving strong reasons of why you are doing it, they continue saying stop wasting your time because nothing will come out from it. But if you continue believing, working hard and become successful one day, then you will see those same people bragging about you and claiming to know you very well. And they will now come asking how did you do it?
Therefore I urge you not to listen to people’s disparaging words, because some people are very good at dissuading others. The interesting part about these people is that they have never tried to do anything because they believe in the way they live. “People often become what they believe themselves to be. If I believe I cannot do something, it makes me incapable of doing it. But when I believe I can, then I acquire the ability to do it even if I didn’t have it in the beginning.” – Mahatma Gandhi. However the secret of success is never believe in the way you live but you should live in the way you believe. Never wait for someone to tell you what do to.

“If you don’t go after what you want, you’ll never have it. If you don’t ask, the answer is always no. If you don’t step forward, you’re always in the same place.” – Nora Roberts.

It’s only you who know what you want to achieve and where you want to go then you should work hard every day towards your destiny. I tell you it is exciting to do things you believe in, hence you should never allow anyone to disturb your progress. Along the way you will need to seek advice thus you should know who to approach and never waste time associating yourself with empty vessels because they will cost your life. Remember failure is result of a wrong choice of company. As Mark Twain says “Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.”

“Failure doesn’t mean you are a failure it just means you haven’t succeeded yet.” – Robert H. Schuller

Yes we can all make it in life. We are all humans despite of race, sex, age, color and religion. We can all make it and pursue various achievements in life. But this does not necessarily mean we will make the same achievements at the same time or using the same road, tactics or ways. What we have to understand is that the differences in our personal names, family names and backgrounds tends to differentiate our future achievements and destiny.

“Your talent determines what you can do. Your motivation determines how much you are willing to do. Your attitude determines how well you do it.” Lou Holtz

Maybe your best friend or your brother or sister found his/her destiny through embarking on a small business of selling tomatoes on a small wooden table under a small Guava tree. This was his/her destiny, then you trying to do the same innovation might not be successful and this does not show that you were born a failure. It’s only telling you that this is not your destiny. Therefore you should try opening either a salon or even try athletics maybe that’s where you were destined to be. Take your time to understand yourself then map a way towards success and follow it. Desist from living other people’s lives because your own life is waiting for you.

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.” ~Ralph Waldo Emerson

Your road to success is different from that of person next to you. You should always take time to know yourself, study your habits and identify your talents and gifts. A lot of people fail in life because they are very reluctant on trying to find out what is exactly their areas of interest. In the same vein, you should learn to appreciate other people’s success, learn to congratulate others when they excel, learn to celebrate with others when they do well, doing all this will make you realize your designated destiny because you will everyday work hard trying to achieve so that tomorrow those same people will also congratulate and celebrate with you.

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” C. S. Lewis

You haven’t run out of time yet, seriously you can still make it. Because success is within you, in life there is no specific time when one is entitled to be successful, in fact no one is entitled to success. However success is merely the product of hard work. It’s not for you to be one of the most successful people in the world. Yes there are some cases were one can become successful at his/her early ages. However this should not disappoint you in what you are doing now but you should motivate yourself by saying if that person has done it then why not me, I can make it too.

“If you are going to achieve excellence in big things, you develop the habit in little matters. Excellence is not an exception, it is a prevailing attitude.” Charles R. Swindoll

Only what you have to do is making success one of your good habit. You should walk success, talk success, eat success, dream success, feel success and even wear success. And I guarantee you that surely one day you will make it because making success one of your good habit will help you to remain focused and determined since it will be part of your everyday life.

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” – Christian D. Larson

It’s only that day when you will float on top of success then you will say I have made it. You are a champion. You are who you are today because you are a champion, you are where you are today because you are a champion, you are facing all those problems and challenges today because you are a champion, you are celebrating all that success today because you are a champion, you have that plan of success in your mind today because you are champion, you are taking that step forward today because you are a champion, you are working hard today because you are a champion and you have those successful and great people around you today because you are champion.

“The price of greatness is responsibility.” ― Winston S. Churchill

You should keep moving, never stop. Champions they know that responsibility is a pillar of success. They always take very good care of everything under their control, they value today since they know that their actions of today will either benefit or cost them tomorrow. Imagine that day when you are offered an office, a car or anything you are using currently at your work place as part of your monthly, yearly bonus or even pension package. Obviously your life will be better off if you were responsible and taking very good care of that thing. However if you were not responsible and using that thing recklessly, then you will be disadvantaged. Responsibility is a pillar of success, desist from thinking that what you are using today at your work place is a company asset thus I can misuse it because if something goes wrong the company will cover the cost. A successful person is very responsible and a responsible person is very successful.

“If you don’t build your dream. Someone will hire you to help build theirs.” – Tony Gaskins.

Make goals out of your dreams today. Its only you who knows how special your dreams are to you, thus you should always take action so as to make them come true. Bear in mind that if you fail to make history today then definitely tomorrow history will make you. Let me delineate this to you, the calendar is the same but time is different for everyone. A day is made up of twenty four hours but everyone make more or less achievements in that same day depending on the way someone utilizes time. Learn to value your time and see yourself progressing. Success is just a matter of making good decisions and stand for those decisions.

“Learn from Yesterday, live for Today, hope for Tomorrow.” ~ Albert Einstein

Yes you failed yesterday but this doesn’t mean you will also fail tomorrow. Remember the future holds the best for you.

Writer: Perego Timothy

A Researcher@AFSAM (Centre For Africa Strategic Studies)

E-mail: peregotimothy@yahoo.com