MY OPINION: EMBRACING CONSTRUCTIVE POLITICS IN AFRICA.

Gone are the days when one could enjoy watching a political debate or following some political events and developments in Africa.

Generally the political environment is no longer friendly and welcoming, with the exception of a few disciplined politicians, the ones whom we are proud to call our political role models. I have just realized of late that generally most of our African politicians have adopted a very bad culture of using provocative and abusive words against each other as a way of conveying a message of disagreements. In politics disagreements should be communicated not in a provocative manner.

Unnecessary hatred and political fighting is continually leading to resource wasting, extensive socio-economic problems and disunited societies. Politicians should desist from using misleading behaviors. It is socially and ethically unacceptable, historically and culturally Africans are very peaceful, friendly and understanding. As the youths let us not adopt political hatred and let us not be captured by political jaws. Our generation is unique and is exposed to great leadership skills.

With our different political thinking, perspectives and ideologies we should unit and fight for a common cause and create great nations. Criticism is a vibrant pillar of Constructive Politics. It doesn’t matter whether one is in the ruling party, opposition party or an independent candidate, the goal should be to meet the needs of the people he/she is representing. We should have constructive arguments and applaud where good is done and criticize when it’s necessary.

By Timothy PEREGO

Advertisements

Africa will never cease to exist. 

I qoute “Africa wants it’s freedom, Africa must be free ” Kwame NKRUMAH

My fellow comrades aluta continua till this goal is achieved, let’s we not forget that we have a very big role to play in creation of the home of our choice. A home which totally belongs to us the African people . As Robert Mugabe says “Africa is for Africans”, we are the real owners of this beautiful continent.

Comrades inorder to maintain the existence of PanAfricanism we should remain United and love each other unconditionally. As Africans we should prefer poverty in freedom than prosperity in subjugation. Let’s manage what we have for the betterment of our tomorrow,  we should never rely and depend on foreign aid.

Long live the spirit of togetherness long live.

Long live the spirit of Ubuntu long live.

Long live the legacy of Kwame NKRUMAH long live.

Long live PanAfricanism long live.

Writer: Timothy PEREGO 

Benim perspektifim: Afrikalılar kendi ekonomilerini inşa etmede ön planda olmalıdır.

africa map 1

Afrika’nın sömürgeleştirilmesi, Avrupa’da yaşanan sanayileşme süreci için hammadde, ucuz emek ve pazarlara yönelik iyi planlanmış bir oyundu. Beyaz emperyalistler, Berlin konferansı (1884-1885) sırasında tüm Afrika kıtasını kendi aralarında paylaştılar ve nihayetinde ekonomilerini inşa etme ve Avrupa’yı gelişmiş bir kıtaya dönüştürme temel hedeflerini gerçekleştirdiler.  Afrikalılar bundan öğrenmeli ve bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek için kendi stratejilerimizi geliştirmeliyiz ve kendi ekonomilerini geliştirmenin daha iyi yollarını bulmalıyız.

Bugün Afrika kıtası olarak, iyi yaşam standartları, yüksek gelir seviyeleri gibi ilgi çekici faktörler nedeniyle akademik beyinlerin çoğunun bu gelişmiş ülkelere göç ettiğini görüyoruz ve bu ekonomileri de genişlemeye devam ediyor. Ancak bu trajik tarihin ilginç kısmı büyük oranda bu ekonomilerin belkemiğinin Afrika’nın masrafında yapıldığıdır. Sömürgecilik bile dostça bir süreç değildir, Avrupa ekonomilerine çok fazla katkıda bulunduğumuzun inkar edilemez bir gerçektir. Burada çizgi dışında tutamayacağımız bir şey var, sadece emperyalistlerin yararına değil. O zamanlardaki Afrika liderlerimizden bazıları, bize ihanet ederek ve geleceğimizi yok etmek için kullanılmalarına izin verdikleri için de yarar gördüler. Bu durum bir argümanın bakış açısından analiz edilecek olursa, bazılarımız bu adamların gerçekten başarısız olduğunu iddia edebilir, bu sömürgecilik oyununa katılmak yerine bunu önlemeli ve mirasımız için savaşmalıydılar. Öte yandan, modern bir dünya bakış açısıyla analiz edilecek olursak, bunun kaçınılmaz olduğunu görebiliriz, çünkü değişim kaçınılmazdır ve toplumlar değiştirmek zorunda kalmıştır. Afrika’nın bugünkü haline gelmesi üzerine kısa bir tarihsel analiz yaptıktan sonra, dolayısıyla argümanlarımı açıklayabilirim ki, Afrikalılar olarak aynı tuzağa düşmeye ve aynı hataları tekrar etmeye mecbur değiliz.

Bugün Afrikalılar, kıtamızı inşa eden ortak bir amaç için birleşmek yerine, sadece Fransızca, İngilizce ve Portekizce gibi farklı yabancı diller konuştuğumuz için savaşmayı tercih ediyoruz. Ama Afrikalılar neden böyle? Bu aynı dillerin sömürgecilik döneminde yıkımımızın bir aracı olarak kullanıldığını unuttunuz mu? Afrikalılar yalvarmaya devam etmek için kendi vatanından ayrılıp bu gelişmiş olan kıtaların ekonomileri inşasını tercih etmekteyiz. Cehaletten dolayı bizi kullanan ve bizi bu karmaşaya bırakan aynı beyaz emperyalistleri teşvik etmeyi ve savunmaya devam etmekteyiz. Doğal kaynaklarımızı koruma bizim en büyük sorumluluğumuzdan biri olmalı, fakat biz kendimizi aldatmaya ve kendi mirasımızın açıklamalara gerek kalmadan korkunç bir şekilde kaybolmasına izni veriyoruz. Batılı ideolojiyi yayması ve rejim değişikliğinin kolaylaştırılması için eğilimli birçok siyasi parti ve hareketin oluşturulmaktayız ve böylece barışçıl ülkelerimizde karışıklığa ve düzensizliğe neden olduğu için ön plana çıkmaktan gurur duyuyoruz. Afrikalılar, kendimize olan koşulsuz sevginin farkındayken, neden bu kadar kendimizden nefret ediyormuşuz gibi davranıyoruz? Kendimizi daha iyi insanlar yapmamızın en iyi kabiliyetine sahip olduğumuzu bildiğimiz halde, neden kendimize inanmıyoruz gibi davranıyoruz?  Bütün bu kapitalist oyunları durdurmaya ve kendi ekonomilerini kurmaya ne zaman başlayacağız? Yukarıdaki tüm sorular düşünce için besindir. Afrikalılar, mevcut durumumuz için sömürgeciliği suçlamaya devam etmemeliyiz. Çünkü bu durumu değiştirme kararı bizimle yatıyor. Kendi hayatımızdan sorumlu ve sorumluyuz.

Yazar: Timothy PEREGO

Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM) Araştırmacısı.

My perspective: Africans taking a lead in building their own economies.

africa map 1Colonialization of Africa was a well planned game aimed at sourcing raw materials, cheap labour and markets for the industrialization process which was taking place in Europe. At Berlin conference (1884-1885) the white imperialists divided the entire African continent amongst themselves and finally they have achieved their main objective of building their economies and make Europe a developed continent. Africans we should learn from this and develop our own strategies to avoid situations of this sort happening again and we should also find better ways of developing our own economies.

Today as the African continent we see most of our academic brains migrating to these developed countries because of luring factors such as good standards of living, high income levels and with this, these economies they continue to expand. However to a larger extent the interesting part of this tragic history is the backbone of these economies were build at our own expense. Even though colonialism wasn’t a friendly process, it’s undeniable that we really contributed much to their economies. There’s something which we cannot not side-line here, not only the imperialists benefited even some of our African leaders of that time benefited as well since they allowed themselves to be used in betraying us and destroying our future. If this situation is to be analysed from an argument point of view some of us can argue that really these guys have failed us, instead of giving in to this colonialism game they should have avoided this and fought for our legacy. However on the other hand if we are to analyse from a modern world point of view, we can see that this couldn’t be avoided because change is inevitable and societies had to change. After making this brief historical analysis of how Africa got to be what it is today, I can therefore lay out my point of argument that as Africans we aren’t obliged to continue falling in the same trap and repeat the same mistakes.

Today we Africans instead of uniting for a common goal which is building our continent, we prefer to fight only because we speak different foreign languages the likes of French, English and Portuguese. But Africans why so? Have we forgotten that these same languages were used as a tool of our destruction during colonialism? Africans we prefer abandoning our own homeland to go and build the already developed continents, for us to continue begging. Due to the ignorance in us we continue promoting and defending the same white imperialists who have used us and left us in this mess. Protecting and reserving our natural resources should be one of our major responsibility, but we feel comfortable in cheating ourselves and let our own heritage disappear in such a horrific manner without explanations. We are proud to be put in the forefront for causing havoc and disorder in our peaceful countries through formation of many political parties and movements which tends to propagate the western ideology and facilitate the achievement of regime change.

Africans why do we act as if we hate ourselves up to this extent, whilst we are aware of the unconditional love we have for ourselves? Why are we pretending as if we don’t believe in ourselves, whilst we know that we have best abilities of making ourselves better people? When are we planning to stop all these capitalistic games and start building our own economies? All the above questions are food for thought. Africans let’s we not continue blaming colonialism for our current condition. Because the decision to change this situation lies with us. We are accountable and responsible for our own lives.

Writer: Timothy PEREGO

Researcher at Centre For Africa Strategic Studies (AFSAM)

DON’T BE TRAITORS OF PAN AFRICANISM.

What a shame! What a shame! What a shame! It pains me to hear that an African is killing a fellow African only because of the word so called “foreigner”. Like I mean for real is this still existing in our present day. Oh mama Africa look at your kids how segregatory they are to one another despite the fact that they are all your children who came out from your womb. It really affects me that I continue hearing and coming across the news of brutal acts of Xenophobia which are continuously repeating themselves in South Africa. In some parts of South Africa people are being butchered and denied their rights of being African citizens. These barbaric acts are being practiced by a small minority group of South Africans which is very ignorant and selfish. I will refer to this minority group as Traitors of Pan Africanism. Why traitors of Pan Africanism? Because a true Pan Africanist, a Galant Son of the African soil Steve BIKO didn’t fight for this. Steve BIKO once said “We are oppressed because we are black. We must use that very same concept to unite ourselves and to respond to a cohesive group. We must cling to each other with a tenacity that will shock the perpetrators of evil.” Surely he fought for our total freedom and he wanted to see Africans living together freely in peace and in harmony. But it’s so unfortunate that Traitors of Pan Africanism are doing exactly the opposite, thus oppressing their fellow Africans and also promoting disunity.

Traitors of Pan Africanism what have gotten into your minds that you see the death and suffering of your own brothers and sisters, as an achievement which you can be proud of hence you can even brag about it all over social media. Which type of mental illness have infected your minds that you see your fellow Africans as enemies of progress. Killing your fellow Africans has become part of your everyday lives, killing people it’s no longer a taboo for you. You have suddenly started behaving like other strange creatures which cannot be even compared to animals because animals protect their fellows from outsiders’ attacks. Traitors of Pan Africanism let me take you back to history. Remember The Republic of South Africa attained its independence in 1994. And this was made all possible by the spirit of brotherhood and togetherness (the spirit of Ubuntu) which was shown by fellow Africans which you are now labeling foreigners. It’s because of these people that today you can exercise your rights of beings citizens. Due to the blood shed of these innocent souls who respected and honored Pan Africanism ideology today you have the guts to strike fire on your fellow Africans. You should not forget that many Africans perished in the liberation struggle for South Africa. After all these sacrifices what we can get from you as a reward is harassment, beating and killing. What a shame! What a shame! What a shame!

Xenophobia is socially unacceptable at all because mama Africa is our one and only home. These barbaric acts should come to an end because Africans cannot continue to be enslaved in their own home land, the place where they are supposed to feel free and comfortable. As an advice to the Traitors of Pan Africanism which are behaving like wild animals, reread your history so that you can see how important is Pan Africanism which promotes unity amongst ourselves for the betterment of our tomorrow.

Continue reading “DON’T BE TRAITORS OF PAN AFRICANISM.”

Move past yesterday for a better tomorrow.

The circumstances of being born poor or rich is something which one cannot choose. Growing up under tough or better conditions isn’t something one can decide on. Attending a better or poor school isn’t a choice of a child. Being able to go to school with or without a uniform is something beyond every child’s control. Walking to school for approximately 10km without shoes in a hot day or wearing expensive shoes and enter the latest car to go to school surely has nothing to do with the child’s decision. Spending the whole day at school without eating anything, sometimes not even drinking water or making a heavy breakfast before leaving for school and take with yourself a huge lunch box of food to school is nothing a child can be able to have a word to say.
Growing up without having access to technology such as phones, computers etc. or playing around with technology isn’t something a child can decide on. Being forced to take shower so that you can have access to watch a local drama on a small black and white television or watching international films on very big color televisions, even without bathing for one week truly it’s something a child cannot do anything on. Feeling so lonely at a prize giving day at school when your parents can’t come to congratulate you because they will be working at a white man’s farm day and night or receiving many beautiful presents isn’t something a child can choose. Spending the whole holidays in the villages heading cattle’s or spending the entire holiday at a very beautiful touristic place is not of any child’s decision. People have different family backgrounds which makes them to have different achievements. If it was a choice for every child to choose which family he/she prefers to grow up in, I believe almost everyone could choose a family with better standards of living. Because no one would want to grow up under tough conditions so that he/she can become a victim of the rich people’s showcasing and prestigious behavior.
It’s only those who grew up under those hard conditions who can testify how it feels to be labelled a poor person. Because the rich people can take advantage of you and make you feel that you are a useless person with no social value at all. You are made to feel that you are worthless in the society, even when you contribute some useful ideas people will say stop wasting our time. Unfortunately in the societies we live today poor people are made to regret why they are poor. Some people victimize others in the name of motivation. Let me tell you true motivation can never hurt someone but rather it inspires someone to achieve. Nowadays everyone has the right to live in his/her own way. Thus neither a poor person nor a rich person has the right confront or interfere in another person’s life. But it’s a fact that people should have social ethics and be able to recognize some socially unacceptable behaviors which tends to make others feel uncomfortable.
After having explained all this let me give you a tangible example of how important is every human being despite of wealth, social status, education etc. Taking an example of a funeral especially in Africa. When there’s a funeral it is those who are called useless, poor, uneducated people who tend to give a true meaning of a funeral. That is to say they are the first to arrive at the funeral extending condolences and immediately start to organize for firewood, drums, cleaning making necessary arrangements for the funeral to be conducted well. Those same people they spend the whole night singing, dancing and beating drums so as to comfort the people who are mourning.
In addition these same people they work up very early in the morning and go to dig the grave for the deceased. Then finally when it’s burial time that’s when the rich people will arrive and bury the deceased for few minutes, leave cabbages and some food stuffs and drive back to their homes. Why did I choose to explain the importance of the so called poor people using this example? It’s because I want you to understand that if it’s not of the love which these people show you during your painful time such as funeral. Then believe it or not you cannot even cry or make all your riches sympathize with you.
In addition to the above bit it in offices, work places or public places you see someone stepping on top of a wet floor whilst someone is busy cleaning. Yes at that moment your mind is telling you that why should I respect this cleaner whilst I’m the boss owning this company with whole lots of wealthiest. Definitely that’s a socially unacceptable act because if that person wasn’t important then he/she wouldn’t be employed to do that job. Note it’s because of that cleaner that you can be able to use the toilet several times because you always find in clean and user friendly.
In conclusion let me say yes a child cannot decide on which background to grow up in but a child can decide on the conditions which he/she wants his family and parents to live under as they grow older. Some authors say that being born poor it’s not the reason to die poor. Surely if you really work very hard you can change your life for good. In contrast being born in a rich family doesn’t guarantee you the same living conditions tomorrow. Therefore the future depends on how you want it to be. It depends on your approach towards life. Being rich, poor, educated and uneducated, useless or useful doesn’t matter, what really matters is humanity. Treating each other with respect will make us achieve more and be able to create a conducive environment for us all.
A Researcher at Center For Africa Strategic Studies (AFSAM)
Email: peregotimothy@yahoo.com